Integritet

Etičnost u poslovnim praksama.
Transparentnost.
Jasna i otvorena komunikacija.

SEPTEMBAR 2014

SEPTEMBAR 2014


Novi cement: PC 20M (S–L) 42,5R | Izveštavanjem o održivosti jačamo dijalog sa društvom | Mobilnost timova za reagovanje u vanrednim situacijama | Šansa za profesionalni razvoj | Tulipomanija – strast bogaćenja | Kultura je svuda oko nas | Vidovdanske nagrade | Solidarnost prema društvu i prirodi
< nazad na sve novine