Stalno samousavršavanje

Organizacija koja uči.
Spremnost na promene.
Odgovori na izazove.

Životna sredina

Održivi razvoj – razvoj koji izlazi u susret potrebama sadašnjih generacija, pri čemu se ne ugrožavaju potrebe budućih generacija - jedan je od osnovnih ciljeva Titan Cementare Kosjerić.

Neprekidno radimo na smanjenju i sprečavanju uticaja aktivnosti Kompanije na životnu sredinu.

Posvećeni smo praćenju i merenju našeg uticaja na životnu sredinu sa ciljem da stalno unapređujemo naš učinak u oblasti životne sredine i promovišemo najbolje prakse u našem industrijskom sektoru.

U svom poslovanju implementiramo i primenjujemo nove tehnologije kojima uspešno kombinujemo ekonomski rast sa smanjenjem potrošnje goriva i električne energije, a pri tome ne ugrožavamo životnu sredinu (Environmentally Friendly Technologies).

Koristimo pojedine vrste otpadnih materijala kao alternativne sirovine, smanjujući pri tome potrošnju prirodnih sirovina.

Nameravamo da koristimo goriva dobijena iz pojedinih vrsta nereciklabilnih otpadnih materijala u cilju smanjenja upotrebe neobnovljivih prirodnih energetskih resursa kao i smanjenja emisije ugljen-dioksida.

Podstičemo i podržavamo odgovorne stavove i ponašanja u vezi sa životnom sredinom naših zaposlenih, naših dobavljača, kupaca, lokalne zajednice i društva u celini.

Usvojili smo Politiku zaštite životne sredine, kojom smo utvrdili ciljeve kojima se rukovodimo u ostvarivanju neprekidnog poboljšanja učinka u ovoj oblasti.

Rukovodstvo Titan Cementare Kosjerić opredeljeno je za neprestano unapređenje Sistema upravljanja zaštitom životne sredine i stalno promovisanje poboljšanja, a svi zaposleni usmereni su da u radu postupaju u skladu sa postavljenim ciljevima.

U junu 2011. Titan Cementari Kosjerić je, kao prvoj kompaniji u Republici Srbiji, izdata Integrisana dozvola za rad čime smo i pokazali da nam briga o životnoj sredini predstavlja jedan od prioriteta u poslovanju.