Znanje

Uvećanje fonda znanja.
Znanje i stučnost u svakoj funkciji.
Izvršnost u ključnim kompetencijama.

Korišćenje alternativnih goriva i sirovina

Proizvodnja cementa je intenzivan energetski proces koji zahteva velike količine energije, odnosno goriva, kao i velike količine sirovinskog materijala. Iz tog razloga, cementna industrija je razvila niz tehnoloških rešenja kojima se, u proizvodnji cementa, koriste mnogi otpadni materijali koji se ne mogu reciklirati niti ponovo upotrebiti, a da je istovremeno osiguran kvalitet krajnjeg proizvoda – cementa.
Ovi materijali se mogu koristiti kao alternativne sirovine – dodatak sirovinskom brašnu ili cementu, ili kao alternativna goriva za proizvodnju klinkera, materijala iz kojeg se meljavom dobija cement.

Upotrebom alternativnih goriva i sirovina:

* smanjuju se negativni uticaji na životnu sredinu – smanjenje količine otpada koji se trajno odlaže na deponije, bezbedno zbrinjavanje otpada
* smanjuje se emisija gasova sa efektom staklene bašte (prvenstveno CO2)
* redukuju se troškovi manipulisanja otpadom
* smanjuje se korišćenje neobnovljivih prirodnih resursa
* smanjuju se troškovi proizvodnje cementne industrije i posledično, postiže se očuvanje konkurentnosti na tržištu.


Titan Cementara Kosjerić ima višegodišnje iskustvo sa korišćenjem pojedinih tokova industrijskog otpada tj. sekundarnih sirovina u svom proizvodnom procesu i to: piritne izgoretine, elektrofilterskog pepela, visokopećne granulisane šljake, industrijskog gipsa.

Alternativna goriva se, dosad, nisu koristila u proizvodnom procesu TITAN Cementare Kosjerić, ali će u narednom periodu biti preduzeti odgovarajući koraci za korišćenje ovih goriva. Namera kompanije je da u svom proizvodnom procesu koristi čvrsto gorivo dobijeno iz otpada (SRF – Solid Recovered Fuel) koje predstavlja mehanički pripremljene komponente poreklom od industrijskog i komunalnog otpada. Ovo gorivo se dobija iz neopasnih komponenti otpada koje imaju upotrebnu vrednost za dobijanje energije i koje nisu pogodne za reciklažu, što je jedan od aspekata poštovanja hijerarhije upravljanja otpadom.

Adekvatna kontrola kvaliteta definisana zakonskim propisima i standardima striktno se primenjuje na sve materijale, čime se čuva zdravlje i bezbednost radnika, kao i ljudi koji žive u okolini postrojenja, kvalitet proizvodnog procesa i finalnog proizvoda.