Integritet

Etičnost u poslovnim praksama.
Transparentnost.
Jasna i otvorena komunikacija.

Bezbednost i zdravlje na radu


Bezbedno radno okruženje i briga o bezbednosti i zdravlju naših kolega, ali i svih ostalih koji po bilo kom osnovu borave u Titan Cementari Kosjerić, naš je poslovni prioritet.

Želimo da uspostavimo i održimo sistem koji obezbeđuje radno okruženje bez incidenata i povreda na radu. Naš cilj je nula incidenata koji mogu da dovedu do ozbiljnih posledica.

Poredimo naše rezultate i dostignuća sa najboljim kompanijama iz sektora građevinarstva i težimo da budemo lideri u regionu u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Da bismo dostigli postavljenje ciljeve uspostavili smo Politiku bezbednosti i zdravlja na radu, uspostavili organizaciju brige o bezbednosti koja uključuje najširi mogući broj zaposlenih i jasno definiše njihove odgovornosti i obaveze, i definisali osnovne bezbednosne principe:

  • Sve povrede se mogu sprečiti
  • Poštovanje bezbednosnih pravila je uslov zaposlenja