Stalno samousavršavanje

Organizacija koja uči.
Spremnost na promene.
Odgovori na izazove.

Razvoj

Verujemo da najbolji ljudi zavređuju najbolju podršku, kao i radno okruženje koje će im omogućiti da uče, razvijaju se i postižu uspehe. Razvoj, lični i profesionalni, dolazi podjednako kao rezultat formalne obuke i neformalnog mentorskog rada i usmeravanja. Osim toga, neprestano tragamo za novim vidovima podrške razvoju liderstva.

Deo našeg godišnjeg procesa procene menadžmenta jeste i ocena potencijala i ostvarenog učinka. Na osnovu rezultata, osmišljavaju se individualni razvojni planovi u cilju unapređenja kapaciteta i znanja zaposlenih, ovladavanja novim veštinama i sposobnostima, i formulisanja planova o nasleđivanju.

Nudimo širok spektar mogućnosti za razvoj naših ljudi, uključujući učenje na radnom mestu, razvoj veština rukovođenja, obuku usmerenu na razvoj tehničkih veština, kao i obuku za dobijanje priznatih stručnih kvalifikacija. Razmena znanja u okviru čitave organizacije je od ključnog značaja i zato organizujemo veliki broj obrazovnih programa.